تاابد گویم رهبر فـقط ســیدعلیست
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱۸  

ما هـمه از شـــــیعیان حــــــیدریم             در رکاب وجانـــثاران رهــــــبریم

جانــــشین بی بدیل خـــمینـی کبیر         خارچــــــشم دشــــــمنان رهبردلیر

نائــــب المهدی رهبـــرم سیدعلی           ازهمـــــــه لایق تر بر رهبـــــری

از صــــلاله ی پاک علـی وزهرا                 مـــــی دهیــــــم ندای لبیــــک را

خـــطبه ی حیدری خـــطـــبه اش             میکند دشمن را رسوا چـو مادرش

بر حـــکم جــــهادش ســرمیدهیم           در رکابـــش جــــان میـــدهــــــیم

نامش علیست وولایتش علیســت         تاابد گویم رهبر فـقط ســیدعلیست

هـــــــرکه براوکنـد حـــســــادت               میــشود از دشــمنان ملت وامامت

رهبــرا مانیـــســـتیم زکــوفــیان              ما هـــستیم زنـــسل عاشــوراییان

گرگویی هل من ناصراٌینصرنی                هـــمه میــشویم حربن ریاحـــــی


 
ولی امر مسلمین نایب امام زمان (عج)
ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٤  

چشم تموم کائنات سوی عنایت علی
رهبر ما خامنه ای تحت حمایت علی
رهبر فرزانه ما ای علی روزگار
وارث خونهای پاک واز خمینی یادگار
یا علی جان مقتدای من توئی
رهبر من مرجع من پیشوای من توئی
ما دیگه نمی گذاریم دستهای تو بسته بشه
مثل حیدر دل از امت خود خسته بشه
مثل سلمان وابوذر در خونَت می شنییم
آخه تو چهره ی تو تصویر حیدر می بینیم
بزارتا هرچی میخوان بگن ولی ما همینیم
تو جهره ی علی عکس خمینی می بینیم
وقتی تو حرف می زنی اشک های ما جاری می شه
اگه تو گریه کنی زخم دلا کاری میشه
رفقا بیاید با هم قدر علی رو بدونیم
تا دم آخر باهاش همه بسیجی بمونیم
خون تو رگهامونو هدیه به رهبر می کنیم
پای عشقش با همه سختی ها ما سر می کنیم
حرف تو برای ما حرف امام زمونه
تادم آخرآقا تو سینه هامون می مونه