مجلس چیز بازار
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱٤  

     دمی که گوهر حق از لب عزیز افتاد

                                                           ز گفته اش به دل میر رستخیز افتاد

     ببین کلام فصیحش چقدر غوغا کرد

                                                           که موسوی ز خجالت به چیز چیز اقتاد

 

     ای شیر شکوه که غرشت را دیدند

                                                            آنها که به عزت تو می خندیدند

     دیشب همه به پای روشنگریت

                                                            جز چیز حرف دیگری را نشنیدند

 

اسامی کابینه ی آقای چیزوی:

رئیس دولت: آقای مهندس میر چیز چیزوی

وزیر کشور: آقای مهندس ناچیز

وزیر اطلاعات:آقای چیز دان زاده

وزیر علوم: آقای دکتر چیز دانی

وزیر عمران و شهر سازی: آقای مهندس چیز آبادی 

وزیر فرهنگ و ارشاد: آقای چیییییییییییییییییییییییییز

وزیر نفت: آقای دکتر چیزیان (حجار...)

وزیر اقتصاد و دارایی: آقای مهندس بی چیز

وزیر کشاورزی: آقای دکتر چیز برگر

محل تشکلیل جلسات هیات دولت: چیذر

 


کلمات کلیدی: