روزی رسان کیست؟
ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۳۱  

از حضرت سلیمان نقل است که:

از کنار برکه ای می گذشتم. دیدم غورباقه ای دهان خویش را باز کرده است. مورچه ای که دانه ی گندمی به دهان داشت وارد دهان غورباقه شد. غورباقه دهان خود را بسته و به زیر آب رفت. در نزدیکی سنگی زیر آب دهان را به اندازه ی حفره ی کوچکی باز کرد و مورچه دانه را به کرمی که زیر آب و درون آن سنگ زندگی می کرد رساند. سپس غورباقه به روی آب آمده و مورچه را به خشکی رسانید.

با خود گفتم که عجب روزی رسانی است خدا. حتی کرمی که درون سنگی زیر آب زندگی می کند را روزی می دهد.

«انّ الله هو الرزاق ذوالقوه المتین»


کلمات کلیدی: