ترانه ی دیره
ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٧  

دیره ............................ دیگه دیره اونکه می خوامش داره میره

  دیره......................داره میره اون دله نازکه من میشکنه میره

                  ازش نخواستم بمونه آخه فکرنمی کردم نمونه  
          
                    خیال می کردم نگوفته هاموازتوچشمام میخونه        
         
                    بهش نگفتم دوسش دارم آخه فکرنمی کردم کم بیارم
                           
                     فکرنمی کردم اینقده راحت قلبموپیشش جابزارم
            


                       هــــــــــــــــــــا   هــــــــــــــــــــا


دیره....................... دیگه دیره اونکه می خوامش داره میره

دیره.....................داره میره اون دله نازکه من میشکنه میره

 

 وقتی که دوری.....................وقتی که نزدیک

    وقتی که روشن.....................انگاری تاریک                                
 

      وقتی بودنت...........................حکمه نبودنه
 

          وقتی موندنت..........................حکمه نمودنه               
 

              اینقده دیدن..............................مثله ندیدنه
 

                 اینقده بودن..............................مثله باریدنه 
 

                     اینقده داشتن............................مثله نداشتنه                           
 

                        اینقده خواستن............................مثل نخواستنه

 


کلمات کلیدی: