شعری از مقام معظم رهبری
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٤  

سرخوش زسبوی غم پنهانی خویشم 

                                       چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم

در بزم وصال تو نگویم زکم و بیش

                                      چون آینه خو کرده به حیرانی خویشم

لب باز نکردم به خروشی و فغانی 

                                     من محرم راز دل طوفانی خویشم

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی  

                                    عمریست پشیمان زپشیمانی خویشم

از شوق شکرخند لبش جان نسپردم   

                                   شرمنده جانان زگران جانی خویشم

بشکسته‌تر ازخویش ندیدم به همه عمر

                                  افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم

هر چند امین، بسته دنیا نیم اما          

                                  دلبسته یاران خراسانی خویشم

سیدعلی حسینی خامنه ای