عشق یعنی - شاعر سامان
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٦  

 عشق یعنی آب بر آتش زدن

 عشق یعنی چو احسان یا به راه

عشق یعنی همچو یوسف قعر چاه

 عشق یعنی بیستون کندن به دست

عشق یعنی زاهد اما بت پرست

عشق یعنی همچو من شیدا شدن

 عشق یعنی قطره و دریا شدن

 عشق یعنی یک شقایق غرق خون

عشق یعنی درد و محنت در درون

عشق یعنی یک تبلور یک سرود

عشق یعنی یک فراز و صد فرود

 عشق یعنی مستی و دیوانگی

 عشق یعنی با جهان بیگانگی

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر

عشق یعنی سجده ها با چشم تر

عشق یعنی در جهان رسوا شدن

عشق یعنی مست و بی پروا شدن

عشق یعنی در فرازش سوختن

عشق یعنی چشم به راهش دوختن

عشق یعنی جام می را ریختن

عشق یعنی در هوایش زیستن

عشق یعنی  عشق من دنیای من

عشق یعنی هستی ام ... من

.

شاعر: سامان 6/8/1388


کلمات کلیدی: