چند روز دگر تا محرم
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٤  

***صدها نفر از رقص جنون جا مانده***

***سالار در این قافله تنها مانده ***

***دل ها شده پر درد، مگر علت چیست؟ ***

***چند روز دگر تا به محرم مانده***

*****************************

***ارباب صدای قدمت می آید***

***هنگامه ی شور ماتمت می آید***

***ما در تب ماتم و غمت می سوزیم***

***چند روز دگر محرمت می آید***