یک علی با بی نهایت عمر و عاص...
ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۱  

ای نوح ، ای ولایت کشتی نشین

ای موج ، موج خطبه تو آتشین


امروز موج حادثه در دست توست

طوفان ما اشارت انگشت توست


باز هم تکرار مکر عام و خاص

یک علی با بی نهایت عمر و عاص!!


یک علی مظلوم همچون جد خویش

ظلم هایی دیده اندر حد خویش