می شوم میثم تمار به دارم بزنید
ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۱  

طعنه و خنده به اشعار و شعارم بزنید

تیر غم بر دل دیوانه و زارم بزنید

در حفاظت ز امیرم علی خامنه ای

می شوم میثم تمار‏
به دارم بزنید