هنگامه ی امتحان فراهم گردد...
ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٤  

ما منتظریم تا محرم گردد

هنگامه ی امتحان فراهم گردد

ما می دانیم و تیغ و حلقوم شما

یک مو زسر علی اگر کم گردد