سید علی حسینی خامنه ای...
ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٤  

گفتند که عاشقی و دیوانه نه ای

در باب خیال و خم ابروی که ای

گفتند بگو به قصد غربت گفتم

سید علی حسینی خامنه ای