دور سید علی خامنه ای می گردیم...
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٤  

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
در ره عشق جگردارتر از صد مردیم
هر زمان بوی خمینی به سر افتد مارا
دور سید علی خامنه ای می گردیم