لا حول و لا قوه الا بالله
ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٢  

با خامنه ای کسی نگردد گمراه

او در شب فتنه می درخشد چون ماه

در هر نفسم برای او می خوانم

لا حول و لا قوه الا بالله