یا علی یا مرتضی یا ایلیا
ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٢  

یا علی  ،  یا مرتضی  ،  یا ایلیا

شاه  و حیدر ،  بنده ی پاک خدا

 

 

یا علی، یا شاه مردان،  شاه دین

دست ایزد ،  صفدر  حق بر زمین

 

 

یا عـلی ،   یا سیـدی  ،   یا مقتـــدا

من کی ام ؟  وامانده ای از حق جدا

 

 

تو که ای؟   تو حیدری،  شیر خدا

هم ولی  ،  هم اولیاء ، هم اوصیا

 

 

یا علی ، سرگشته و درمانده ام

گیر نفس    خویشتن وامانده ام

 

 

من  اسیر  نفس  بد خو  کرده ام

زین  جهت رو  بر  ولایت  کرده ام

 

 

عشق تو ، درمان درد بی دواست

راه تو  ، هر حاجت دل  را رواست

 

 

عشق یعنی ،  پیروی  از راه تو

مست مست ، از کوثر والای تو

 

عشق یعنی ، خم حیدر در غدیر

عشق یعنی ، پیروی  از تو  امیر

 

 

عشق یعنی ، عهد بستن با  ولی

عشق یعنی ،   حامی سیـد علی

 

عشق یعنی ، حیدری و  صفدری

عشق یعنی ،  سبز سبز حیدری

 

 

عشق یعنی ،   سوی حق پرداختن

چون بسیجی جان و هم سر باختن

 

 

عشق یعنی ،  سر  به  زیر  انداختـن

سوی دشمن ،  کفر بی دین ، تاختن

 

 

عشق یعنی ،  خیبری و سنگری

عشق یعنی  ،  باکـری  و باقـری

 

 

عشق یعنی ،همت و چمران مـا

دانش  و  آوینــی  و  صیـــاد  مـا

 

 

عشق نباشد، جز حمایت  از  ولی

عشق یعنی،  دست بیعت با علی

 

بار الهـی ؛  راه مـا راه علیست

نائب بر حق او  ، سید علیست

 

 

یا علی ، یا مرتضی ،  ما رسته ایم

از    نیـاز  بر  اجنبی   وارستــه ایم

 

 

دست با حامی حیدر بسته ایم

عهد  بر  خم  ولایت  بسته ایم

 

 

بر بسی تحریم و سختی تاختیم

یا علی گفتیم  و  ایران ساختیـم

 

 

یا علی ، این کشــور مهـــدی تــوست

خود نما نصرت، که این شیعی توست

 

 

یا علی ،  یا مرتضی  ،  یا ایلیـا

شیر حق ، نصرت نما ایـران مـا