وای بر شما اگر حسینی بشود
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٠  

بیهوده زدید که شور و شینی بشود

محو از دل ما نام خمینی ره بشود

این رهبر ما صبر حسن (ع) دارد

وای بر شما اگر حسینی (ع) بشود!