برای سید تنهایم...
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٤  

امروز سقیفه ای دیگر در راه است

نمیدانم برای سوزاندن کدامین در آمده اند

طناب برای بستن کدامین دست محیا کرده اند

هیزم برای چیست

کور خوانده اید

علی تنها نیست

هنوز از ماذنه ها

صدای اشهد ان علی ولی الله میآید

با هیزمهای خودتان به آتش میکشیمتان

دست خدا با ماست

ما را از شهادت نترسانید

علی جان

اینجا ایران است کوفه نیست