بگذار غریبانه و گمنام بمیرم
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۳۱  

شیرین شود از وصل توچون کام بمیرم

بگذار غریبانه و گمنام بمیرم

 

آن شهد وصالی که بود در کف ساقی

لا جرعه بنوشم زلب جام بمیرم

 

پروانه ام و ترک گلستان بنمودم

تاشمع صفت سوزم و آرام بگیرم

 

بگسسته ام از قید جهان بند علایق

تا دور ز هر دانه و هر دام بمیرم

 

گفتم که چو پاره شود اینبند اسارت

آزادی خود را کنم اعلام بمیرمبگذار ببارد به تنم تیر ز هر سو

بر دجله خون در ره اسلام بمیرم

 


کلمات کلیدی: